Prowadzenie ewidencji VAT

Osoby, u których suma sprzedaży usług za dany rok podatkowy przekroczy 200 tys. złotych, są zobligowane do prowadzenia ewidencji VAT. Jej właściwe sporządzanie ze względu na zmieniające się przepisy wymaga jednak sporej wiedzy .
Na podstawie ewidencji VAT każdego miesiąca do Urzędu Skarbowego wysyłane są informacje w formie zeznania lub/i pliku jpk.

 

Obliczania wartości z dokumentów