Prowadzenie spraw kadrowych

Każda firma zatrudniająca pracowników zobligowana jest do prowadzenia ewidencji dotyczących zatrudnianych osób. W ramach swoich usług podejmuję się także takich działań. Przygotowuję umowy i świadectwa pracy, sporządzam listy płac, prowadzę ewidencję urlopów, sporządzam i rozliczam umowy cywilno-prawne.

 

Skoroszyt z podatkami