Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest atrakcyjną formą rozliczeń dla mniejszych przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych , których to przychody za rok podatkowy nie przekraczają 2 mln euro. Przedmiotem rozliczeń w tym wypadku najczęściej bywają zwyczajnie przychody oraz rozchody, czyli wydatki, jakie ponosi firma. Na podstawie prowadzonej ewidencji wyliczany jest miesięczny oraz roczny zysk firmy.

 

Analiza wykresów