Sporządzanie deklaracji podatkowych

Wszystkie osoby, które prowadzą jakąkolwiek formę działalności gospodarczej, zobligowane są do sporządzania deklaracji podatkowych VAT, PIT, czy CIT . Przenosząc dane z odpowiednich ewidencji otrzymujemy kwotę podatku bądź zaliczki na podatek, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego.
Oprócz powyższych miesięcznych czy kwartalnych rozliczeń nie można zapomnieć o obowiązku złożenia rozliczenia rocznego z podatku dochodowego.

 

Laptop, kalkulator i dokumenty